زواره

زواره

<p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#ffffff" face="arial, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 20.7000007629395px;"><br></span></font><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">زواره از آبادیهای کهن ایران است و نام آن از نام برادر رستم گرفته شده‌است. در آن بناهای تاریخی همچون منار در مسجد امام حسن مجتبی (مسجد پامنار)، قلعهٔ سنگ بست و مسجد جامع چهار ایوانی (قدیمی‌ترین مسجدچهار ایوانی کشور با بیش از۷۰۰ سال قدمت) وجود دارد. حدود نیمی از ساکنین این شهرسید</span><span lang="FA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">طباطبایی</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">هستندبخش مرکزی زواره ساختاری گلی دارد ودارای معماری ایرانی اصیل است در کنار امامزاده یحیی زواره هنر معماری چون: بازار،حسینه‌های سرپوشیده و سرباز بزرگ، مدرسه علمیه، آب انبار (زورخانه)،&nbsp;مسجدکرسی، حمام و با اندک قدمی فراتر از آن بازارچه، مسجد جامع، حسینیه‌های سرباز وسرپوشیده کوچک و بزرگ و بنای تاریخی عمارت هشت بهشت و بقعه سید بهاءالدین حیدر،خانه‌های چهار صفه‌ای، مسجد نیکویه، یخچال، برج و باروهای به یادگار مانده ازدوران گذشته به چشم می‌خورد</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><br><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">وجود نخستین مسجدچهار ایوانی ایران در زواره که بنا به کتیبه‌هایش در دوره سلجوقیان ساخته شده،نشان می‌دهد در قرون بعد از ظهور اسلام، منطقه‌ای پراهمیت بوده‌است. از مشاهیر این شهر می‌توان به&nbsp;سیدحسن مدرس</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">اشاره نمود</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><br><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">ملکه سابق ایران،&nbsp;فرح دیبا</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">در سفری به شهرهای حاشیه کویر ایران در سال۱۳۵۵، در پایان سفر خویش با استقبال مردم زواره، از این شهر و بناهای تاریخی اینشهر دیدن کرد.</span><br><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">یکی از پدیده‌های طبیعی در بخش زواره، چشم‌انداز کویر است و یکی دیگر از دیدنی‌های آن، شترداری به روش سنتی است که حال و هوای روزگاران گذشته را در ذهن مجسم می‌کند. به اضافه این‌که درکویر زواره معادن نمک، طلا، سرب و نفت نیز وجود دارد. زواره از قرن چهارم قمری با عنوان مدینه السادات نامیده شده و مورخان متعدد در تالیفات خود به نام زواره وشخصیت‌های نامی برخاسته از آن اشاره کرده‌اند</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><br><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">همچنین قلعه سنگ‌بست زواره، بعد از قلعه الموت از بزرگ‌ترین و مستحکم‌ترین قلعه‌های ایران به‌شمار می‌رودکه در قرن پنجم توسط ابوعلی دهدار (از مقربان حسن صباح) ساخته شده و از نوع چهارصفه‌ای دوطبقه است</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><br><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: arial, sans-serif; font-size: large; line-height: 115%;">جمعیت زواره ده هزارنفر است و چندین برابر این رقم، از مردم زواره در شهرهای کاشان، تهران، اصفهان ودیگر نقاط بسر می‌برند،&nbsp;</span><br><span lang="AR-SA" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;">بیش از ده هزار هکتاراز اراضی زواره زیر کشت غلات، چغندر، علوفه، صیفی جات درختان انار و پسته است. (به دلیل خشکسالی این اراضی در حال کاهش و بی رونقی است)، و بیش از صدهزار هکتار ازبیابانهای زواره پوشیده از درختان تاغ است</span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"></span><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(255, 255, 255); line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><br><font color="#ffffff" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; line-height: 115%;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 115%;">درزمینه هنر و صنعت خصوصاً، هنر سفالگری، کوزه‌گری، آهنگری، قالی بافی وکارگاه‌های آجر پزی شهرتاستانی دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; line-height: 115%;"><font color="#ffffff"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></span></p>