گالری مجازی

گالری مجازی آرکابوم، یک طرح نوآورانه است که با همکاری موزه­ ها و موسسات فرهنگی و علمی با هدف بهره­ گیری از ظرفیت­ های فضاهای دیجیتالی برای دسترس­ پذیری آثار موزه­ای راه ­اندازی شده است. این مجموعه قصد دارد علاوه بر حمایت از موزه­ های آسیب دیده در بحران جهانی کرونا، راهکارهای جدیدی را در راستای پرداختن به هنر و فرهنگ، پیش روی مخاطبان خویش قرار دهد. در این گالری از یک سو برای مخاطبین و علاقمندان به آثار موزه‌ای شرایطی فراهم شده است که بدون‌ حضور‌ فـیزیکی‌ در مـوزه‌ها و از طریق‌ شبکه‌های ارتباطی به بخشی از محتوای مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی موزه‌ها و کاخ‌موزه‌های مختلف دسـترسی پیـدا کـنند و از سوی دیگر به متولیان موزه‌ها این امکان را می‌دهد که از شیوه‌های نوین دیجیتالی بهره ببرند و آثار خود را به دور از محدودیت‌های نمایشگاهی و محیطی و انتقال آثار موزه‌ای و. . . درفضایی مجازی برای تعداد بیشتری از مردم به نمایش بگذارند و نیز برای پژوهشگران و علاقمندان امکان دسترسی آسان و تفحص در آن آثار موزه‌ای را فراهم آورند.

مشاهده کنید