گوشه‌ای از ایران در خانۀ تو

1200000 تومان
.

690000 تومان

مجموعه گلدان برگ
سرامیک – استاد زیارتی
جزییات
.

فروخته شد

شکلات خوری خاتم
چوب و خاتم اصفهان
فروخته شد
.

480000 تومان

کیف چرم پاسپورتی
چرم طبیعی چیستا
جزییات
.

120000 تومان

زاغ سیاه
سرامیک – استاد زیارتی
جزییات
.

180000 تومان

آهو دلربا
سرامیک – استاد زیارتی
فروخته شد
.

280000 تومان

جا قلمی
خاتم اصفهان
جزییات
.

150000تومان

هدهد
سرامیک – استاد زیارتی
جزییات
.

190000تومان

سفال طرح پیش از تاریخ
سفال – استاد مهرداد مهردادیان
جزییات
.

380000تومان

شکلات خوری خاتم
خاتم و چوب – استاد مقصودلو – اصفهان
فروخته شد
.

192000تومان

گلدان شیشه
شیشه – استاد علیرضا گلگار – تهران
جزییات